BOLIGBEHOV, SMÅHUSPLAN og KNUTEPUNKTER

Sitat fra Karl Otto Ellefsen: “Oslo Arkitektforening holdt 19.1.2017 et møte om problemstillinger omkring fortetting i småhusområder i Oslo. Jeg fant grunn til å gå prinsipielt til verks.” Se hele artikkelen på Ellefsens egen blogg:

Source: BOLIGBEHOV, SMÅHUSPLAN og KNUTEPUNKTER