Innvielse Villa Hovind

Endelig nærmer det seg innflytting!

Takk for det gode samarbeidet til alle som har bidratt i prosjekterings og byggeprosessen.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

BOLIGBEHOV, SMÅHUSPLAN og KNUTEPUNKTER

Sitat fra Karl Otto Ellefsen: “Oslo Arkitektforening holdt 19.1.2017 et møte om problemstillinger omkring fortetting i småhusområder i Oslo. Jeg fant grunn til å gå prinsipielt til verks.” Se hele artikkelen på Ellefsens egen blogg:

Source: BOLIGBEHOV, SMÅHUSPLAN og KNUTEPUNKTER