Arkitektkontor / Architect company

Gehe arkitekter as ble opprettet september 2014 og påtar seg arkitektoppdrag i Norge og internasjonalt.

Målsettingen er å arbeide personlig med prosjekter i mindre skala for å skape fysiske rammer av høy arkitektonisk kvalitet, som styrker hvert enkeltmenneske og felleskapet gjennom en enklere og vakrere hverdag.

 

Gehe architects AS was established in September 2014 and takes on architecture design projects in Norway and internationally.

The main goal is to work personally with small scale projects to create high quality architecture that strengthens each individual and the community by providing an easier and more beautiful setting for everyday life.

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s